• Geopolitik nazariyalar

  Geopolitik qarashlar va nazariyalar, ularni geopolitik hodisalar hamda yuz berayotgan siyosiy o'zgarishlar bilan solishtirish, qanchalar reallikka mos tushishi tahlillari

 • Geostrategiya

  Dunyo tarixidagi va bugungi kundagi geostrategik yondashuvlar, doktrinalar, nazariyalar hamda amalga oshirilayotgan operatsiyalar.

 • Din va geopolitika

  Dinlar va ular asosida yaralgan sivilizatsiyalar orasidagi munosabatlar, ularning tarixdagi hamda bugungi kundagi jahon geopolitikasiga ta'sirlari 

 • Shaharlar geopolitikasi

  Shaharlarning geopolitik jarayonlardagi evolyutsiyasi, bugungi kundagi o'rni hamda ularning ichidagi mahalliy kuchlar nisbati, ijtimoiy hilma-hillik va boshqa shaharlarga tegishli muhim geopolitik ma'lumotlar. 

 • Geoekonomika

  Halqaro munosabatlardagi global iqtisodning geopolitika bilan to'qnashgan tomonlari, dunyo iqtisodini dunyo geopolitikasiga ta'siri va buni aksi

 • Ekologiya

  Ekologiyaning zamonaviy davrdagi jahon siyosatiga ta'siri, jamiyatlardagi ekologiyaga bo'lgan e'tiborni kuchayishi

 • Moliya va geopolitika

  Jahon hamda mahalliy moliya tizimlarni geopolitikaga ta'siri hamda buning kasi, ya'ni geopolitkaning moliya olamiga ta'siri