Ekologiya

Ekologiyaning zamonaviy davrdagi jahon siyosatiga ta'siri, jamiyatlardagi ekologiyaga bo'lgan