Geoekonomika

Halqaro munosabatlardagi global iqtisodning geopolitika bilan to'qnashgan tomonlari, dunyo iqtisodini dunyo geopolitikasiga ta'siri va buni aksi