Geopolitik nazariyalar

Geopolitik qarashlar va nazariyalar, ularni geopolitik hodisalar hamda yuz berayotgan siyosiy