Geopolitik nazariyalar

Geopolitik qarashlar va nazariyalar, ularni geopolitik hodisalar hamda yuz berayotgan siyosiy o'zgarishlar bilan solishtirish, qanchalar reallikka mos tushishi tahlillari