Geostrategiya

Dunyo tarixidagi va bugungi kundagi geostrategik yondashuvlar, doktrinalar, nazariyalar hamda