Moliya va geopolitika

Jahon hamda mahalliy moliya tizimlarni geopolitikaga ta'siri hamda buning kasi, ya'ni