Shaharlar geopolitikasi

Shaharlarning geopolitik jarayonlardagi evolyutsiyasi, bugungi kundagi o'rni hamda ularning ichidagi mahalliy kuchlar nisbati, ijtimoiy hilma-hillik va boshqa shaharlarga tegishli muhim geopolitik ma'lumotlar.