Shaharlar geopolitikasi

Shaharlarning geopolitik jarayonlardagi evolyutsiyasi, bugungi kundagi o'rni hamda ularning