Mafkuralar geopolitikasi

Jahon tarixidagi va bugungi kundagi mafkuralar va ularning jahon siyosatiga ta'sirlari