Ushbu bo'limda blogimiz mualliflarining xorijiy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan maqolalari keltirilgan. Maqolalarning to'liq matni bilan bevosita xorijiy nashr saytiga olib boruvchi ishora orqali o'tib tanishishingiz mumkin.